วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts )

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565– 31 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
หมายเหตุ ผู้สมัครที่ต้องการสมัครแบบขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครในรอบที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 เท่านั้น (หากมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 และ 2 จนครบแล้ว ผู้สมัครรอบที่ 3 อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์การพิจารณาทุน)

 

 

 

กำหนดการ

 

รอบที่ 1

เปิดรับสมัครขอทุน

 

รอบที่2

เปิดรับสมัครขอทุน

 

รอบที่3

เปิดรับสมัครขอทุนสำรอง

 

รอบที่4

1

รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร

 

21 พ.ย 65-23 ธ.ค.65

 

25 ธ.ค. 65-15 ก.พ. 66

 

1 มี.ค. 66-5 พ.ค. 66

 

 

 

 

 

1 มิ.ย.-31 ก.ค 66

2

ส่งคลิปออดิชั่น

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

26 ธ.ค. 65 -23 ม.ค. 66

 

 

20 ก.พ. -17 มี.ค. 66

 

 

11 พ.ค. -31 พ.ค. 66

 

 

4

สอบสัมภาษณ์

5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

6

ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ยืนยันสิทธิ์

7

สละสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์

24 ม.ค. 66

18 มี.ค. 66

1 มิ.ย. 66

8

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ที่มหาวิทยาลัยสยาม

24 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

 

18 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

 

1 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

 

 

ปล. วันเวลาในการประกาศรายชื่อ/สอบสัมภาษณ์ประกาศผลสอบขึ้นอยู่กับวิทยาลัยฯ SCA กำหนด
ติดต่อสอบถาม: 091-954-1555 หรือ Line ID @superstarcollege http://www.superstarcollege.com

ดาวน์โหลด : PDF ผังกำหนดการรับสมัคร LINK