หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปการดนตรี สาขางานดนตรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

เอกวิชาเลือก

 • เอกเลือกขับร้อง
 • เอกเลือกปฏิบัติ(เครื่องดนตรี)
 • เอกเลือกการแสดง
 • เอกเลือกการเต้น

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, ดุริยางคศิลป์, หรือ สายด้านดนตรีและการแสดงซึ่งมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
 • นักเรียนที่อยากมีอาชีพในวงการดนตรีหรือวงการบันเทิง ไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง
 • นักเรียนที่อยู่ในวงการดนตรีหรือวงการบันเทิง โดยผู้เรียนจะได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเพื่อต่อยอดในสายอาชีพของตัวเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

การรับสมัคร

 • โทรสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 091-954-1555
 • www.superstarcollege.com

ตัวอย่างรายวิชาบางส่วน

 • ทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน
 • โสตทักษะและการขับร้อง 1-4
 • ปฏิบัติเครื่องเอก 1-4
 • ปฏิบัติรวมวง 1-4
 • องค์ประกอบของดนตรี
 • พื้นฐานปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด
 • เครื่องประกอบจังหวะ 1-2
 • การแกะเพลง
 • การพัฒนาตัวละคร
 • คอมพิวเตอร์ดนตรี
 • หลักการประสานเสียงขั้นพื้นฐาน
 • การติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์การแสดงดนตรี
 • ขลุ่ยเรคเดอร์
 • พื้นฐานการประพันธ์เพลง
 • การแสดงขั้นพื้นฐาน (โปรเจ็คละคร)
 • การเตรียมตัวเป็นนักแสดง
 • กราฟิกสารสนเทศ
 • พื่นฐานการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดนตรี
 • พื้นฐานการบันทึกเสียง
 • การผลิตวิดิทัศน์
 • การถ่ายภาพระบบดิจิตัล

จุดเด่นหลักสูตร

 • นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, ดุริยางคศิลป์, หรือ สายด้านดนตรีและการแสดงซึ่งมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
 • มีมหาวิทยาลัยรองรับเมื่อเรียนจบระดับ(ปวช.) โดยนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้สามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ Superstar College of Arts ได้โดยไม่ต้องออดิชั่น
 • เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับศิลปินที่อยู่ในวงการที่ต้องทำงานระหว่างเรียน โดยสามารถให้ลาเรียนได้หากต้องไปทำงานในวงการ
 • สอนในสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในวิชาชีพการเป็นศิลปิน
 • สอนโดยครูผู้สอนศิลปินหรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 100 ท่าน การันตีผลงานการสอนโดยปั้นศิลปินในเมืองไทยให้เป็น Superstar ระดับประเทศ และระดับโลก
 • มีเครื่องแบบชุดปฏิบัติเฉพาะเพื่อฝึกการเป็นศิลปิน และสามารถไว้ทรงผมและสีผมได้อย่างอิสระ เพื่อบ่งบอกความเป็นภาพลักษณ์ศิลปิน
 • นักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมสัมมนาในวิชา ENTERTAINMENT SEMINAR
  ทุกเดือนโดยจะเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับนักเรียน เช่น คุณ พีท ทองเจือ, คุณ เจสัน ผู้บริหารค่ายเพลง Believe Record, You2Play.com , ต้อ มารุต ผู้จัดละครแถวหน้าของเมืองไทย, Mr. Kipper Producer ของ Sting รางวัล Grammy Awards, ป๊อด ธนชัย ศิลปินนักร้อง, ก้อง ปิยะ ผู้จัดละครนักแสดง, อนันดา ผู้จัดละคร นักแสดง, มอส ปฏิภาณ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง, โก้ Saxman ศิลปินนักดนตรี โปรดิวเซอร์, เขมทัตต์ Executive VIP อสมท, บุรินทร์ วงกรู๊ฟไรเดอร์ ศิลปินนักร้อง, Mr. Henrik Producer ของ Coco Lee เป็นต้น โดยจะเป็นวิชานอกเหนือจากการเรียนวิชาปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • นักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมวิชา Master Class Workshop ทุกเดือน โดยจะเชิญครูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงที่มีผลงานระดับประเทศ หรือ ระดับโลก มาถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้กับนักเรียน โดยจะเป็นวิชานอกเหนือจากการเรียนวิชาปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ทุกเดือน โดยจะเป็นการฝึกประสบการณ์การแสดงดนตรีและการแสดง นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและสร้าง Portfolio ตั้งแต่ตอนเรียน โดยจะมีการจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ Superstar Grand Concert ปีละ 1 ครั้ง และ Superstar Mini Concert ทุกๆ 4 เดือน ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพ
 • สำหรับนักเรียนสาขาดนตรี นักเรียนจะได้จัดทำอัลบั้มเป็นของตัวเองมีการจัดทำเพลงโดย Producer ระดับมืออาชีพในวงการ
 • นักเรียนจะได้ใช้อุปกรณ์ดนตรีจากYamaha, คอมพิวเตอร์แม็ก, ห้องบันทึกเสียงสตูดิโอระดับนานาชาติ, ห้องสตูดิโอเก็บเสียง 50 ห้องระดับมาตรฐานสากล
 • มีศูนย์ Career Center เพื่อหางานให้นักเรียนตั้งแต่ตอนเรียนเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และเพิ่มประสบการณ์ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิง เช่น งานโฆษณา, งานอีเว้นท์, งานประกวดแข่งขันดนตรี, งาน Castin