Kru Rang Rockestra

นักร้องนำ วงร็อคเคสต้า
  • ผลงานออกอัลบั้มพิเศษ ไกล กังวล ร่วมกับวงซิมโฟนี ออเคสตรา ราชเทวี
  • อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาเรียบเรียงใหม่หลายเพลง
  • ร็อคเคสตร้า Medley Tophits ปี 2525
  • ร็อคเคสตร้า เทคโนโลยี ปี 2527
  • ร็อคเคสตร้า Special One ปี 2528
  • ร็อคเคสตร้า วิทยาศาสตร์ ปี 2528
  • ร็อคเคสตร้า เปลี่ยนทุกวัน ปี 2529
  • ร็อคเคสตรา เที่ยวเมืองไทย ปี 2530