นปภา สีดอกบวบ

ป่าน
  • นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี เอกขับร้อง
  • ร่วมงานถวายพระพร ช่อง 11
  • เต้น SHOW .งาน INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
  • รายการยิ้มสบาย สไตล์สยาม
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงไทยสากล งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 62 ปี2555