ครูกิ๊ฟ

รัชตา ชตารัตน์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกขับร้อง มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประสบการณ์สอนร้องเพลง นานกว่า 13 ปี