ครูกีต้าร์ The Voice

พิรนันท์ ชนภัณฑารักษ์
  •  กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • รางวัลชนะการประกวดร้องเพลง และเป็นนักร้องนำคณะประสานเสียงตำแหน่งหัวหน้าพาร์ทนักร้อง ของวงดนตรีสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์ในการสอนร้องเพลงถึง 7 ปี  โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในแนวแจ๊ส
  • เข้ารอบ Final รายการ The Voice Thailand Season 1