ครูซัว

ปิยชาติ รุจิพรวศิน
  • คณะนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • SAE Institute Thailand EMP ปี 2013
  • Dreamrection DJ School ปี 2017
  • อาจารย์พิเศษโครงการ “Born to be the DJ”
  • สอนการเปิดเพลงและ Scratch เบื้องต้นให้แกงส้มและโดม The Star
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 Denon DJ Thailand 2008
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 Pioneer DJ Thailand ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2007 ,2008 ,2009
  • รองชนะเลิศอันดับ 4 Pioneer DJ Thailand 2014
  • Event อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น S2O ปี 2015 ,Wipe out Songkran Festival 2015 ,2016 ,2017 ,Water War 2015,2016