ครูณฉัตร

กวิยณัฎฐ์ แฮร์มัน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • รางวัลฃนะเลิศ รายการ Miss Thailand World 2012
  • เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย รายการ Thai Supermodel 2011
  • เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย รายการ Miss World ประเทศจีน