ครูตูน

กฤษดาวรรณ สมใจเพ็ง
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาดนตรีตะวันตก (Voice Classic) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ประกวดวงดนตรี กับวงชื่อ Heaven’s gate ที่นวนคร ปทุมธานี
  • ประกวดวงดนตรีในงาน U leage ปี 2555 กับวงสหชัย Discovery Siam
  • บทเพลงพระราชนิพนธ์ When -ไกลกังวล บรรเลงโดย วงสหชัย
  • เป็นประธานชมรมดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร