ครูนัท

Nattagon Pornparingkop
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกดนตรีสากล(Jazz Study) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • จบการศึกษาปริญญาโท เอกดนตรีสากล(Jazz Study) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • Teaching Experience : Rangsit University 1 year,PMS Pinkal 4 year,BCC School 2 year