ครูนิค

จุฑามาศ เจริญพาณิชย์พันธ์
 • จบการศึกษาการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • รายการ Seacon Street Jam ปี 2006
 • รายการ International Dance Day Showcase ปี 2006
 • Showcase World of Dance Shanghai China ปี 2016
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Hip-Hop International Thailand 2016 รุ่น Mega Crew
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Hip-Hop International Thailand 2017 รุ่น Mega Crew
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Arena Dance Competition 2019 รุ่น Adults
 • ร่วมงานถ่ายโฆษณากับ Ian Eastwood (Most Wanted Crew) และ Huge Aparante
 • Workshop นักเต้นชื่อดังระดับโลกจากประเทศ อเมริกา,เกาหลี,ญี่ปุ่น อาทิเช่น Brain Green , Popping Sarah , Henry Link , Mr. Wiggles , Lando Wilkins (Most Wanted Crew) , Rie Hata , Akanen , Nasir (Quick Crew) etc.
 • เข้าร่วม Arena Dance Camp 2019 ที่ สิงค์โปร์
 • เข้าร่วม Arena Dance Camp 2019 ที่ จีน
 • โรงเรียน KPN ผู้สอนวิชา Hip-Hop ปี 2011 – 2011
 • โรงเรียน Pai-Pah ผู้สอนวิชา Hip-hop ปี 2010 – 2011
 • โรงเรียน International School ผู้สอนวิชา Hip Hop ,Street ปี 2016