ครูน้ำตาล

ณัฐชนก พานิชวิทย์
  •  จบการศึกษาปริญญาตรี เอก Voice Classic มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • สมาชิก คณะนักร้องประสานเสียง วงสวนพลู
  • ประสบการณ์ในการสอนร้องเพลง มากว่า 11 ปี