ครูบอยด์

พิศาล พัฒนพีระเดช
  •  จบการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มศว.บางแสน
  • จบการศึกษาปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต นาน 2 ปี (ปี 2549 – 2551)
  • Acting Coach ภาพยนต์ : เพื่อน กูรักมึงว่ะ, ถอดรหัสวิญญาณ, มึงกูเพื่อนกันจนวันตาย, พี่ชาย My Bromance, เกมส์ปลุกผี, ม.6/5 ปากหมาท้าผี (ทั้ง 3 ภาค)
  • ฝ่ายผลิตรายการ ไทยทีวีสีช่อง 3 (ปี 2534 – 2547)
  • นักแสดงนำ ภาพยนตร์ เชคสเปียร์ต้องตาย