ครูปลาย

คฑาวุธ จันทน์เเดง
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสมัยนิยม)
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารธุรกิจบันเทิงเเละการผลิต)
  • สมาชิกวง MONOMANIA ตำเหน่ง มือกีตาร์ ออกอัลบั้ม Another Side of Human กับค่าย Panda Records เมื่อปี2557
  • ได้รางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 12 สาขาอัลบั้มยอดเยี่ยม เเละสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
  • ได้เข้าชิง คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 12 สาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยม,ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยม,เพลงยอดเยี่ยม
  • เข้าชิง สีสัน อวอร์ด ครั้งที่ 26 สาขา ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
  • เเขกรับเชิญไปเล่นเทศกาลดนตรีต่างๆ เช่น Big Mountain Music Festival,Melody of Life Gass Tone Sound Music Festival,Cat Expo,Stone Free Music Festivalเเละอีกมากมาย
  • สมาชิกวง SAFEPLANET (ตำเเหน่ง มือกีตาร์)ขึ้นชาร์จCat Radio อันดับที่1 เพลงระบาย (Paint)เเละ เพลงห้องกระจก
  • Back-up วง OLD FASION KID
  • เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร