ครูปั๊ม

ศรัณย์ ศิริทัศนกุล
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ผลงานอัลบั้ม EP ALBUM โดยมีโปรดิวเซอร์คือ พี่เอ วงพอสและสิบล้อ