ครูปิง Monotone

วทัญญู นิวัติศัยวงศ์
  • จบการศึกษาจาก Assumption University Bachlor of Communication Art
  • ศิลปินวง Monotone (กลอง)
  • DJ Fat Radio
  • Back-up สิงโตนำโชค/เบน ชลาทิศ
  • แสดงภาพยนตร์เรื่อง “รัก”