ครูปู

สลิลรัชต์ ดำรงนิธิภักดิ์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาดนตรีและการแสดง
  • Theatre , Performance
  • “เกิดดับ” : แสดงที่ประเทศใต้หวัน
  • “พุทธวจน 1 – 2” : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / สยามเซ็นเตอร์
  • “จิตตนคร” : งานจิตนครเวทีใหญ่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
  • “ไดโนป่วนก๊วนหรรษาปี 5” : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (กำกับและร่วมแสดง)
  • “ไดโนป่วนก๊วนหรรษาปี2, 3” : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • “40 กะรัต” : เทศกาลละครกรุงเทพ
  • “อัศจรรย์ Fantastique” : เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ครั้งที่ 3