ครูป๊อป

นันทศักดิ์ แก้วประการ
 • มีประสบการณ์ การทำงาน การสอนมากกว่า 10 ปี ทั้งชายหญิง Model ทั้งไทยและต่างชาติ และ บุคคลมีชื่อเสียง ผ่านการสอนจาก ครูป๊อป อาทิเช่น
  – คุณโดโรที Asia Next Top Model 5
  – คุณณฉัตร Miss Thailand Word 2012
  – คุณแพม พาเมล่า Miss Grand Thailand 2017
  – คุณเทีย The Face Thailand 3
  – เฟอร์นันโด้ พาเรล่า
  – หนุ่มรีวายปี 2012 ภาคใต้