ครูฟิวส์

อนุวัฒน์ เขียวปราง
  • จบการศึกษาปริญญาโท Ethnomusicology(มานุษยดุริยางควิทยา)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สอบผ่านบัตรครูระดับ red gard (ขั้นสูง)
  • เป็นวิทยากรอบรมทักษะคีย์บอร์ดและทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น ให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากร รร.ราชบพิธ
  • ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของการประกวดวงดนตรี ในโครงการ พันทิพย์ มิวสิค อวอร์ด ปี 2554 ครั้งที่ 2
  • ประสบการณ์สอนวิชากลองมากกว่า 6 ปี
  • เข้ารอบ ชิงชนะเลิศ 10 วงสุดท้าย ของการประกวดวงดนตรีในโครงการ โออิชิ แบนด์ แบทเทิ้ล ปี 2555
  • สอบผ่านบัตรครูระดับ green card (ชั้นต้น) “ระบบมาตรฐานครู ในสถาบันดนตรีเคพีเอ็น” KCI – KPN Certified Instructor