ครูมายด์

ปัทมวรรณ ด่านยุทธศิลป์
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สอนการพูด และการปรับบุคลิกภาพ นักเรียนเอกศิลปะการแสดงศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรฝ่ายประถม
  • สอนการพูด และการปรับบุคลิกภาพ นักเรียนชุมนุมด้านนาฏศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
  • สอนการพูด และการปรับบุคลิกภาพ ของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนในระบบสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • วิทยากรพิเศษในการให้ความรู้เรื่อง MC Personality ในโรงเรียนและผู้บริหารระดับสูงสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • เป็นพิธีกรงานอีเว้นท์ต่างๆ