ครูลิปส์ Cocktail

ฟิลิปส์ เปรมสิริการณ์
  • การศึกษา ปริญญาตรี BBA Major Marketing , Minoring Integrate Marketing Communication มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • อาจารย์พิเศษ วิชากลอง(เดี่ยว) มหาวิทยาลัยสยาม
  • สมาชิกวง COCKTAIL สังกัด Genie Records , GMM Grammy
  • ศิลปินวง Cocktail ค่าย Gmm Grammy เพลงคุกเข่า
  • ศิลปินวง Johnny Runner
  • Back up นักดนตรีค่าย Gmm
  • รางวัลชนะเลิศการประกวด Ac Music contest 2005
  • เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดดนตรีรายการ Hotwave Music Award ครั้งที่ 9