ครูลิปส์ Cocktail

ฟิลิปส์ เปรมสิริการณ์
  •  ศิลปินวง Cocktail ค่าย Gmm Grammy เพลงคุกเข่า
  • ศิลปินวง Johnny Runner
  • Back up นักดนตรีค่าย Gmm
  • รางวัลชนะเลิศการประกวด Ac Music contest 2005