ครูอ้น

ธรรมนูญ คำหยก
  •  ปี 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน Soda Singha Battle of the year
  • ปี 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ X dance รองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน Seacon Street jam Thailand Championship 2550
  • ปี 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน Asia what up Taitaniam
  • ปี 2550-2551 ได้เข้า Workshop กับ B-boy ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ในโครงการของ Soda Singha Battle of the year