ครูเบ๊นซ์

เบ๊นซ์ เนื่องจากสังข์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Advertising)
  • เรียนร้องเพลงกับ อ.ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ ร้องประสานเสียง เรียนมา 4 ปี
  • เรียนร้องเพลงกับครูกบ เสาวนิตย์ (เรียนรู้การเป็นครู)
  • ครูฟิล์ม(ร้องเพลงดอทคอม) เรื่องเทคนิคการสอน