ครูเมย์

ปพิชญา ตันฉายงาม
  •  จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดเต้นในงาน Singha light my humps girl contest
  • ผลงานเป็นทีมเต้นในรายการ ชิงร้อย ชิงล้าน
  • ผลงานเต้นและออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินในค่ายอาร์เอส เช่น D2B, B-MIX เป็นต้น
  • ประสบการณ์ในการสอนเต้นมากว่า 2 ปี