ครูเร

ไอยเรศ ศรัณยธิษฐาน์
  • จบการศึกษา London College of Music (LCM at The University of West London, Classical Voice)
  • ประสบการณ์สอนร้องเพลงมากกว่า 22 ปี
  • ได้รับประกาศนีย์บัตรอบรมหลักสูตรการเป็นครูจาก”กระทรวงศึกษาธิการ”
  • ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการ ประกวดร้องเพลงรอบตัดสินจาก ร.รอัสสัมชันสมุทรปราการ(ไม่ต่ำกว่า8ปีที่ผ่านมา)
  • ตำแหน่งวิทยากรประจำชมรมประสานเสียง Life’s Harmony จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  • ผู้ควบคุมวงประสานเสียงไปร่วมร้องประสานเสียงในพิธีพระราชทานปริญญบัตร ณสวนหลวงร.9 ติดกันถึง5ปี
  • ทำเพลงให้กับชมรมเพื่อต้อนรับอาคันตุกะหรือศิลปินจากญี่ปุ่น ได้รับการตอบรับและคำชมเชยที่น่าพอใจมาก
  • มีผลงานทำCD album1-2 strawberry shortcake (วางขาย lotus big c, 7/11)