ครูเอิร์ท

ระพีพัฒน์ แสงมงคลพิพัฒน์
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) มหาวิทยาลัยสยาม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Yamaha Thailand Marching Band Competition 11
  • ชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Yamaha Thailand Marching Band Competition 12
  • เข้ารอบ Work Point รายการ Bao Young Blood ครั้งที่ 3
  • เข้ารอบ Work Point รายการ Bao Young Blood ครั้งที่ 4