ครูเอ๊กซ์

ทศพล ตรีวิชาพรรณ
  •  จบการศึกษาจากสถาบัน Musicians Institute USA, เอก Guitar
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรี แนวสวนทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันกีตาร์ สถาบันดนตรี อินดีโก้คลับ