ครูแก๊ป

กฤตณ์ จิระธนโชติ
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล (Drum) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ครูสอนกลองที่ KPN บางแค
  • ครูสอนกลองที่ KPN ซีคอน