ครูแพร

กีรติกา ตันรัตนกุล
  • จบการศึกษา ปริญญาตรีเอกศิลปศาสตร(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร Classical Balllet ระดับ Advance Foundation (RAD), Grade 6 (CSTD), Dorothy Gladstone Award (CSTD)
  • ประกาศนียบัตร Jazz Addict ระดับ Advance 1 (Asia Pacific Dance Assosiation)
  • ร่วมแสดงบัลเล่ต์เรื่อง มโนห์รา หนึ่งในการแสดงมหรสพสมโภชพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • ร่วมแสดงบัลเล่ต์เรื่อง มโนห์รา ในคอนเสิร์ต ดุริยนาฎนวมินทร์
  • เข้าร่วม Workshop และร่วมแสดงในโครงการ YES Academy ASEAN 2015 (Broadway Program) ฝึกฝนโดน Nikki Snelson นักแสดงจากละครเวที Legally Blonde the Musical
  • สถาบัน Ballet Studio Chiang Mai ผู้สอนวิชา Ballet ปี 2010
  • สถาบัน KPN Music Academy ผู้สอนวิชา Ballet ปี 2015
  • เข้าร่วมอบรมโครงการ Yes Academy Asian ปี 2015