ครูแพร

กีรติกา ตันรัตนกุล
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สถาบัน Ballet Studio Chiang Mai ผู้สอนวิชา Ballet ปี 2010
  • สถาบัน KPN Music Academy ผู้สอนวิชา Ballet ปี 2015
  • เข้าร่วมอบรมโครงการ Yes Academy Asian ปี 2015