ครูแอร์

นิชาภา จิตตลีลา
  •  จบการศึกษาจาก School of Audio Engineering (SAE) ประเทศสิงคโปร์
  • รางวัลรองชนะเลิส Yamaha Thailand Festival
  • รางวัลชนะเลิส Tros Music Mix
  • รางวัลชนะเลิศ CMU Music Contest (เชียงใหม่)
  • รางวัล Praise prize จาก Taichung Jazz Festival Piano competition, ประเทศจีน
  • ประสบการณ์ในการสอน Piano 10 ปี
  • เข้าร่วมเล่น Jam Session กับวงดนตรีและนักดนตรี Jazz ในหลายประเทศทั่วโลกเช่น USA และ Australia