ครูแอ้

นางสาว เมธาดา ดามาพงษ์
จบการศึกษา
  • การศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกขับร้องสากล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • การศึกษาปริญญาโท วิชาเอกคริสต์ศาสนา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและประสบการณณ์ทางด้านดนตรี

  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน
  • อดีตอาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2563
  • อดีตอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2553 –  ถึงปี พ.ศ. 2559
  • นักร้องรับเชิญ ในอัลบั้มเดี่ยวของ นรเทพ มาแสง “In The Name of Nor” มือเบสกีต้าร์แห่งวง “พอส” เพลง “ไม่ต้องถาม”
  • นักร้องในนามศิลปิน “Nineteen Ninety Nine” (1999)