ครู Tanya

Sutthanya Wongvanich
  • จบการศึกษาปริญญาโท – เอก : Washington State University,USA , Art Insitute of Seattle , WA,USA
  • Thai Classical on Piano ที่ Folk life festival ,Kent, USA
  • Thai Classical on Piano ในงานรับรองแขกเมืองของ Mayor of Kent ,USA
  • กรรมการตัดสินด้าน Perfoemant Art ,USA
  • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี