แนะนำวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts)

อนาคตอันใกล้นี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดประเทศอย่างเต็มตัว ทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นวงการแสดง และวงการดนตรี แนวโน้มการ เติบโตที่สูงขึ้นทุกปี อย่างไม่จบสิ้น ทั้งธุรกิจดนตรี ภาพยนตร์ ทีวีหรือแม้แต่สื่อบันเทิงออนไลน์ สร้างรายได้มหาศาล ปีละกว่า 50,000 ล้านบาท การเติบโต อย่างรวดเร็วทำให้ อุตสาหกรรมบันเทิง ยังขาดแคลนบุคลากรคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก กระแสตลาด บันเทิงของโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้ศิลปินและนักแสดงในเอเชีย ได้รับความนิยมสูงขึ้นสู่เวที ระดับ โลก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะด้าน ในการ สร้างศิลปินนักแสดงในประเทศไทย

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ( Superstar College of Arts )มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตให้เป็น ศิลปิน ในวงการดนตรี และวงการ แสดงที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิง และผลักดันให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง อย่าง ที่ตนฝันไว้

จุดเด่นของวิทยาลัย คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สร้างศิลปินโดยใช้ครูผู้สอนที่เป็นศิลปิน หรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมคณะคร ูผู้สอนกว่า 100 ท่าน นับเป็นวิทยาลัยที่มีคณะครูอาจารย์ที่ทำงานในวงการบันเทิงมากที่สุดในประเทศไทย

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ( Superstar College of Arts )มีเครือข่ายพันธมิตรมากมายในวงการบันเทิงที่ต้องการบุคลากรคุณภาพ และพร้อมที่จะให้ โอกาส นักศึกษาของวิทยาลัย ในการออดิชั่นศิลปิน ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมงานหลังจากเรียนจบ

นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้ จาก ผู้บริหารค่ายเพลง ผู้บริหารบริษัทบันเทิงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ หรือศิลปิน นักแสดงชั้นนำ ในวิชา สัมมนาวงการ บันเทิง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับศิลปิน นักแสดง ผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรงของบุคคลที่ ประสบความสำเร็จในวงการ

Ganeral information

 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Superstar College of Arts
 • ชื่อย่อ : SCA
 • ชื่อเดิมที่คนรู้จัก : Superstar College of Asia และ Superstar Academy
 • SCA นับเป็นวิทยาลัยศิลปินที่มีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งแรกใน ASEAN (แห่งที่สามในเอเชีย ถัดจากเกาหลีและญี่ปุ่น)
 • วิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้กับวงการดนตรีและวงการแสดงที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยคณะครูอาจารย์ ในวงการ และเครือข่ายจัดหางานในวงการ และผลักดันให้ผู้เรียนได้ก้าวเข้าสู่วงการ บันเทิง อย่างที่ตนตั้งเป้าหมายไว้ เรามีความต้องการที่จะผลิตบุคลากรที่เป็นเลิศ เป็นผู้ นำในทุกวงการ ซึ่งต้องมีทั้ง “คุณภาพความสามารถ” และมี “คุณธรรมจริยกรรม”
 • ขึ้นสู่ปีที่ 15 ซึ่งที่ผ่านมาฝึกฝนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศาสตร์ด้านดนตรีและศิลปะ การแสดงมาแล้วกว่า 5,000 คน ฝึกสอนดาราศิลปินในวงการกว่า 100 คน
 • ด้วยคณะอาจารย์ในวงการบันเทิงกว่า 100 ท่าน
 • สตูดิโอห้องเรียนมาตรฐานเกือบ 60 ห้อง บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร
 • มีผู้ติดตามผ่าน Facebook รวมกว่า 500,000 คนและ YouTube รวมกว่า 300,000 คน (วิทยาลัยดนตรีที่มีคนติดตามผ่าน Social Media มากที่สุดในประเทศไทย)
 • อยู่ที่ทองหล่อ (ปากซอยทองหล่อ 20 ถนนสุขุมวิท 55, สถานี BTS ทองหล่อ)

รางวัลด้านคุณภาพการศึกษา

 • ในปี 2557 SCA ได้รับรางวัลมาตรฐานการศึกษาขั้นดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลขั้นสูงสุด ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินทุก 3 ปี
 • ในปี 2556 SCA ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก EDEXCEL ซึ่งเป็นบอร์การศึกษาที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษว่า SCA มีคุณภาพเทียบเท่าวิทยาลัยดนตรีและการแสดง ที่ประเทศอังกฤษ นับเป็นถาบันอุดศึกษาด้านดนตรีและการแสดงเดียวในประเทศไทยใน ขณะนี้ที่ได้รับการรองรับคุณภาพนี้ ซึ่งมีทีมงานตรวจคุณภาพจากประเทศอังกฤษ มาตรวจคุณภาพการเรียนการสอนทุกปี
 • ในปี 2555 SCA ได้รับการรับรองมาตราฐานคุณภาพการสอนเต้น Ballet และ Jazz จาก Australian Teachers of Dancing (ATOD) ประเทศ Australia โดย ATOD มีการส่งครูต่างชาติมาตรวจคุณภาพการสอนทุกปี และ SCA ส่งนักเรียนสอบประกาศนียบัตรจาก ATOD เรื่อยมา

หลักสูตรที่วิทยาลัยได้รับการรับรอง

 1. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์ดนตรีและการสื่อสาร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยม 3 หรือเทียบเท่า มีให้เลือก 3 สาขา ได้แก่ สาขาศิลป์ดนตรี ,  ศิลป์นิเทศ และ ศิลป์การแสดงเต้น
 2. หลักสูตรปริญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม) สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า มีให้เลือก 4 สาขา ได้แก่

  1. การร้อง : สาขาศิลปะการแสดง (เอกปฏิบัติขับร้องและเทคโนโลยีดนตรี)

  2. การแสดง : สาขาศิลปะการแสดง (เอกการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ / เอกการแสดงละครเพลง / เอกศิลปะการศึกษา)
  3. การเต้น : สาขาศิลปะการแสดง (เอกการแสดงเต้น)
  4. การสื่อสาร : สาขาศิลปะการแสดง (เอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและการบริหารธุรกิจบันเทิง)
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านตรีและด้านแสดง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป
 4. หลักสูตรประกาศบัตร เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับพนักงานองค์กรถึงระดับผู้บริหาร

ปรัชญา

SCA มีความเชื่อว่าการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาให้มนุษย์มีความสามารถรอบด้าน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีประสบการณ์การทำงาน และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่จะสามารถเป็นผู้นำหรือผู้ที่เป็นเลิศ (Superstar) ได้ในทุกวงการตามที่ตนตั้งใจไว้ได้ โดยเฉพาะวงการบันเทิงและวงการธุรกิจ

วิสัยทัศน์

 • ภายในปี 2565 วิทยาลัย SCA จะเป็นผู้นำในวงการการศึกษาที่จะพัฒนาศิลปินไทยให้สามารถมีผลงานในระดับนานาชาติ
 • ภายในปี 2570 ศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงบนทุกสื่อหลักจะมีศิษย์เก่าของ SCA ทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง
 • และ ในอนาคตปี 2580 เป็นต้นไป ผู้นำและผู้บริหารองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับชาติจะมาจากศิษย์เก่าผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตร SCA Superstar Academy

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของวงการอุตสาหกรรมบันเทิงและภาคธุรกิจ โดยการร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 2. พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับนานาชาติ โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนศิลปินระดับประเทศ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรนานาชาติ
 3. ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาในการสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดยศูนย์จัดหางานในวงการบันเทิง และการสัมมนากับผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการ
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการปลูกจิตสำนึกด้วยกิจกรรมจิตอาสา และอบรมผู้เรียนโดยผู้ประสบความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจากวงการต่างๆ

สโลแกน : EVERY DREAM IS POSSIBLE

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ศิลปินดนตรี
 • ศิลปินขับร้อง
 • นักแสดง
 • นักเต้น
 • นักธุรกิจในวงการบันเทิง
 • โปรดิวเซอร์
 • ผู้กำกับการแสดง
 • นักแต่งเพลง
 • Arranger Sound
 • Engineer Mixing
 • Engineer Mastering Engineer
 • ผู้ผลิตสื่อทางดนตรี
 • ครูสอนดนตรีและการแสดง
 • นักการตลาดในวงการธุรกิจบันเทิง
 • ผู้จัดการด้านการแสดงและดนตรี
 • นักวิชาการ
 • ผู้จัดสถานศึกษาด้านดนตรีและการแสดง