วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) มีบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นแล้ว จึงมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ

 • วงดนตรี
 • การบันทึกเสียงทำ CD
 • การผลิตเพลงในห้องบันทึกเสียง
 • การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ
 • การถ่ายทำปกซีดี
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • คอนเสิร์ต
 • การผลิตเพลง
 • โครงการการกุศล
 • การแข่งขันดนตรี
 • การจัดกิจกรรมนอกสถานที่
 • รายการทีวี
 • แฟชั่นโชว์
 • คอร์สเรียนระดับ Master
 • การเรียนกับผู้บริหารและศิลปินในวงการใน
 • วิชาสัมมนาวงการบันเทิง