รายชื่อนักเรียนที่มีชื่อเสียง (บางส่วน)

ในช่วงที่ผ่านมา วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts)
ได้สร้างผลงานการร่วมฝึกสอนแชมป์รายการประกวดใหญ่ของประเทศ