ถ้า . . คุณ
หรือ . . ลูกหลาน
อยากเข้าวงการบันเทิง
เพื่อเป็น
ศิลปินในประเทศ
และ
ศิลปินอินเตอร์
ต้องเรียนที่
SCA

 


เรียนที่นี่
ได้ทั้ง
พรสวรรค์ และ พรแสวง
สามารถดึงเอาศักยภาพของคุณ
ออกมาใช้ได้เต็มที่
เพราะ
วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
Superstar College of Arts
ได้ผลิตศิลปินเข้าสู่วงการบันเทิงมาแล้วมากมาย
เป็นเวลานับสิบปี

 

เรามีเครือข่ายงานในวงการบันเทิงทุกด้าน
ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
ที่รอคุณและลูกหลานของคุณอยู่

 

เรียนจบแล้วยังได้รับวุฒิการศึกษา
มัธยมปลาย ปวช ปวส ปริญญาตรี
(Superstar College)
และประกาศนียบัตรรับรองความเป็นมืออาชีพ
ว่าได้ผ่านการเรียนโดยการปฏิบัติงานจริง
(Superstar Academy)

 

สอนโดย
ครูผู้สอนมืออาชีพที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง
กว่า 100 ท่าน

 

สถานที่เรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย
ที่ศิลปินในวงการได้ใช้ผลิตงานจริงในวงการ

 

อยากเป็น
Superstar
ต้องเรียนกับ
Superstar
SCA ที่เดียวเท่านั้น
ที่สร้างฝันของคุณให้เป็นจริง