ศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA
(SCA Music and Performing Arts Learning Center)
เพื่อสร้างบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมบันเทิงแห่งแรกใน AEC

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • แผนการเรียนศิลป์ – ดนตรี (ขับร้อง / เครื่องดนตรี)
 • แผนการเรียนศิลป์ – การสื่อสารการแสดง
 • แผนการเรียนศิลป์ – การเต้น

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้เรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ ด้านดนตรี และด้านการแสดง ซึ่งมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และสาขาเหล่านี้ หลายสาขาใช้วิธีการสอบเข้าแบบรับตรงด้วยการวัดความสามารถ (ออดิชั่น ) ซึ่งต้องมีการเตรียมตัวด้วยความรู้เฉพาะทาง
 • ผู้เรียนที่อยากมีอาชีพในวงการดนตรีหรือวงการบันเทิงไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง
 • มี Career Center ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถหางานในวงการระหว่างเรียนได้ รวมถึงสะสมประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วงการ
 • ผู้เรียนที่อยู่ในวงการดนตรีหรือวงการบันเทิง โดยผู้เรียนจะได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเพื่อต่อยอดในสายอาชีพของตัวเอง

รับสมัครผู้เรียน

 • วุฒิมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
 • วุฒิมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5

จุดเด่นหลักสูตร

 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่เตรียมพร้อมให้ผู้เรียน มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพรวมถึงความพร้อมด้านภาษา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา
 • มีมหาวิทยาลัยรองรับเมื่อเรียนจบระดับมัธยมปลาย โดยผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรนี้สามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ Superstar College of Arts ได้โดยไม่ต้องออดิชั่น โดยมีสาขาวิชาให้เลือกดังนี้
  ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
  1. กลุ่มวิชาดนตรี
  1.1 เอกเลือกปฏิบัติขับร้องและเทคโนโลยีดนตรี
  1.2 เอกเลือกปฏิบัติดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี
  2. กลุ่มวิชาศิลปะการแสดง
  2.1 เอกเลือกการแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์
  2.2 เอกเลือกการแสดงละครเพลง
  2.3 เอกเลือกการแสดงเต้น
 • เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับศิลปินที่อยู่ในวงการที่ต้องทำงานระหว่างเรียน โดยสามารถให้ลาเรียนได้หากต้องไปทำงานในวงการ และสอนในสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในวิชาชีพ
 • สอนโดยครูผู้สอนศิลปินหรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 100 ท่าน การันตีผลงานการสอนโดยปั้นศิลปินในเมืองไทยให้เป็น Superstar ระดับประเทศ
 • มีเครื่องแบบชุดปฎิบัติเฉพาะเพื่อฝึกการเป็นศิลปิน และสามารถไว้ทรงผมและสีผมได้อย่างอิสระ เพื่อความเป็นภาพลักษณ์ศิลปิน
 • ผู้เรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมสัมนาในวิชา ENTERTAINMENT SEMINAR ทุกเดือนโดยจะเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้เรียน เช่น คุณ พีท ทองเจือ, คุณ เจสัน ผู้บริหารค่ายเพลง Believe Record, You2Play.com , ต้อ มารุต ผู้จัดละครแถวหน้าของเมืองไทย, Mr. Kipper Producer ของ Sting รางวัล Grammy Awards, ป๊อด ธนชัย ศิลปินนักร้อง, ก้อง ปิยะ ผู้จัดละครนักแสดง, อนันดา ผู้จัดละคร นักแสดง, มอส ปฏิภาณ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง, โก้ Saxman ศิลปินนักดนตรี โปรดิวเซอร์, เขมทัตต์ Executive VIP อสมท, บุรินทร์ วงกรู๊ฟไรเดอร์ ศิลปินนักร้อง, Mr. Henrik Producer ของ Coco Lee เป็นต้น โดยจะเป็นวิชานอกเหนือจากการเรียนวิชาปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ผู้เรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมวิชา Master Class Workshop โดยจะเชิญครูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงที่มีผลงานระดับประเทศ หรือ ระดับโลก มาถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน โดยจะเป็นวิชานอกเหนือจากการเรียนวิชาปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ โดยจะเป็นการฝึกประสบการณ์การแสดงดนตรีและการแสดง นอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและสร้าง Portfolio ตั้งแต่ตอนเรียน โดยจะมีการจัดงานคอนเสิร์ต Superstar Mini Concert ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพ และการจัดแสดงการสอบในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น Route66, เมเจอร์รัชโยธิน, ร้านฟาราเบลล่า, โรงเบียร์ฮอลแลนด์ หรือ Parking Toys เป็นต้น
 • สำหรับผู้เรียนสาขาดนตรี ผู้เรียนจะได้จัดทำ Single เป็นของตัวเองโดยครูที่เป็น Producer ระดับมืออาชีพ สำหรับผู้เรียนสาขาการแสดง จะได้ผลิตภาพยนตร์สั้นหรือละครสั้น โดยร่วมกับครูที่เป็นผู้กำกับละคร/ภาพยนตร์ ระดับมืออาชีพ เพื่อเป็นผลงาน (Porfolio) สำหรับใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือคัดเลือกเข้าสังกัดในวงการบันเทิง
 • ผู้เรียนจะได้ใช้อุปกรณ์ดนตรีคุณภาพ , คอมพิวเตอร์ Mac, ห้องบันทึกเสียงสตูดิโอระดับมืออาชีพ, ห้องสตูดิโอเก็บเสียงกว่า 50 ห้องระดับมาตราฐานสากล
 • มีศูนย์ Career Center เพื่อหางานให้ผู้เรียนตั้งแต่ตอนเรียน เช่น งานโฆษณา, งานอีเว้นท์, งานประกวดแข่งขันดนตรี, งาน Casting เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี/ศิลป์-การสื่อสารการแสดง/ศิลป์-การเต้น
บูรณาการและหลอมรวมตามบริบทผู้เรียน

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา จำนวน 41 หน่วยกิต/ตลอดหลักสูตร

ภาษาไทยสังคมศึกษาฯการงานอาชีพ
คณิตศาสตร์สุขศึกษาและพลศึกษาภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีศิลปะ

รายวิชาเพิ่มเติม ทุกแผนการเรียน เรียนเหมือนกันทุกรายวิชา จำนวน 16 หน่วยกิต/ตลอดหลักสูตร

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การสื่อสารผ่านการเป็นพิธีกรเบื้องต้น-ขั้นสูงธุรกิจบันเทิงการเขียนประวัติผลงานและการนำเสนองาน
การพัฒนาบุคลิกภาพภาพลักษณ์ศิลปินกระบวนการผลิตงานด้านการสื่อสาร
หลักการทำการตลาดการแต่งหน้าพื้นฐานเพื่อการแสดงโครงงาน 1-2
การถ่ายภาพและภาพยนตร์ดิจิทัลการออกแบบองค์ประกอบศิลป์เพื่องานสื่อ

 

รายวิชาเพิ่มเติม (เฉพาะแผนการเรียน) รายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นเฉพาะตามแผนการเรียน

ศิลป์ดนตรี เอกขับร้องหรือเครื่องดนตรีศิลป์-การสื่อสารการแสดงศิลป์-การเต้น
จำนวน 33 หน่วยกิต/ตลอดหลักสูตรจำนวน 32 หน่วยกิต/ตลอดหลักสูตรจำนวน 32 หน่วยกิต/ตลอดหลักสูตร
ทฤษฎีดนตรี 1-4ทักษะการแสดง 1-6ทักษะการเต้น 1-6
การอ่านโน้ตและโสตทักษะ 1-4การขับร้องเพื่อการสื่อสาร 1–3 การแสดงเต้น 1-5
ปฏิบัติดนตรี 1-6ประวัติศาสตร์ดนตรีและการแสดงประวัติศาสตร์ดนตรีและการแสดง
ปฏิบัติรวมวง 1-6เทคโนโลยีเพื่อการตัดต่อทคโนโลยีเพื่อการตัดต่อ
ทักษะคีย์บอร์ด 1-3ทักษะการเต้น 1ทักษะการแสดง 1-2
เทคโนโลยีดนตรี 1-2การอ่านวิเคราะห์บทการแสดงเต้นเพื่องานสื่อ
ทักษะการเต้น 1ศิลปะวัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมไทย
ประวัติศาสตร์ดนตรีสมัยนิยมการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อการแสดงการขับร้องเพื่อการสื่อสาร 1–3
การเตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อดนตรีการเขียนบทเพื่อการผลิตสื่อการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อการแสดงเต้น
หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การแสดงละครเพลงการแสดงละครเพลง
การใช้เสียงเพื่อสื่อบันเทิง
การแสดงละครหน้ากาก
การแสดงละครเยาวชน
การผลิตโปรดักชั่นสื่อมัลดิมีเดีย
การแสดงละครหุ่น

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้เรียนเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ ชมรม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้และทักษะ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

ระเบียบการสมัครเรียน

สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  :  Link Download
สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แชมชั้น) : Link Download