หลักสูตรมัธยมปลายสาขาศิลป์ดนตรีและการสื่อสาร
เพื่อสร้างบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมบันเทิงแห่งแรกใน AEC

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ร่วมกับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยา และ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์