COLLEGE OF MUSIC, PERFORMING ARTS,
ENTERTAINMENT BUSINESS MANAGEMENT, AND COMMUNICATIONS

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy( สำหรับอายุ 2 ปี ถึงผู้ใหญ่ ) 
  คอร์สเรียนพิเศษ วิชาขับร้อง วิชาเปียโน วิชากลองชุด วิชากีต้าไฟฟ้า วิชากีต้าโปร่ง วิชาเบส วิชาไวโอลิน วิชาแซกโซโฟน วิชาบีทบ๊อกซ์ วิชาวงดนตรี วิชาดีเจ วิชาเต้นสตรีท วิชาเต้น K-POP วิชาเต้นบัลเล่ต์ วิชาเต้นแจ๊สมูฟ วิชาเดินแบบ วิชาการแสดง วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาการพูดและการเป็นพิธีกร
 2. หลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง
  เอกเลือกปฏิบัติขับร้องและเทคโนโลยีดนตรี
  เอกเลือกปฏิบัติดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี
  เอกเลือกขับร้องศึกษา
  เอกเลือกดนตรีศึกษา
  เอกเลือกการแสดงละครเพลง
  เอกเลือกการแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์
  เอกเลือกการแสดงเต้น
  เอกเลือกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและการบริหารธุรกิจบันเทิง
 3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สาขาศิลป์ดนตรี และ สาขาศิลป์นิเทศ(การสื่อสาร)
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาดนตรี
 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาดนตรี
 6. หลักสูตรเตรียมศึกษาต่ออุดมศึกษาด้านดนตรีและการสื่อสารด้วยวุฒิ GED
 7. หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts)

ที่นี่สร้างความฝันเป็นจริงได้โดยการสอนของคณะครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในด้านดนตรีและศิลปะการแสดงกว่าร้อยท่าน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเป็นศิลปินนักแสดงในวงการบันเทิงกว่าร้อยคน SCA ได้รับรางวัลสถาบันดนตรีที่มีมาตรฐานระบบประกันคุณภาพฯ ในระดับดีมาก (ขั้นสูงสุดของกระทรวงฯ) ในปี 2014-2017 จากกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นวิทยาลัยที่มีหลักสูตรทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงครบวงจรเพื่อสร้างศิลปินทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแห่งแรกใน ASEAN โดยมีหลักสูตรครอบคลุมทุกความต้องการ ได้แก่ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาศิลป์ดนตรี ศิลป์การแสดงเต้น และศิลป์นิเทศแห่งแรกในประเทศไทยด้วยการร่วมมือกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา และศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค), หลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาดนตรีและสาขาศิลปะการแสดง (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม, หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร, และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านดนตรีและศิลปะการแสดง SCA Superstar Academy เรามีเป้าหมายที่จะผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เขาเหล่านั้นก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรระดับแนวหน้าให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงในอนาคต

เพราะพวกเราเชื่อว่า “ ทุกความฝันเป็นจริงได้ ( Every Dream is Possible ) ”

วีดิโอแนะนำ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts)

ชมวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA แบบ 360 องศา

ดูบน Google Map

ครูผู้สอนคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย กว่า 100 ท่าน

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) มีครูผู้สอนทุกระดับรวมกว่า 100 ท่าน ตั้งแต่ระดับ Senior / Professional / Master ตามความต้องการของผู้เรียน โดยครูทุกท่านผ่านการทดสอบของวิทยาลัยอย่างเข้มข้น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถ และประสบการณ์ในการแสดง ด้านความสามารถในการสอน ด้านประสบการณ์การสอน และด้านความรักนักเรียนและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

[ ดูทั้งหมด ]

สัมมนาวงการบันเทิง

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) จัดให้มีวิชาสัมมนาวงการบันเทิง (Entertainment Seminar) กับผู้บริหารของวงการบันเทิง ศิลปิน หรือผู้ทำงานเบื้องหลังชื่อดังในทุกวงการบันเทิง อาทิ นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ผู้ผลิตดนตรี นักแสดง ผู้กำกับภาพยนตร์และละคร นักปั้นศิลปินตลอดจน ช่างถ่ายภาพยนตร์และภาพนิ่งที่มีชื่อเสียง ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จริงที่วิทยากรถ่ายทอดให้แบบใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญในวงการต่างๆ