พรีม รณิดา เตชสิทธิ์

นักแสดงช่อง3
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • ทางผ่านกามเทพ
  • ละครสามใบไม่เถา
  • ละครสามี
  • ละครคุณชายรณพีร์
  • ละครคุณชายปวรรุจ
  • ละครคุณชายธราธร
  • ละครแม่ยายที่รัก