โทนี่ รากแก่น

นายแบบ นักแสดง
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • ละครลายหงส์
  • ละครเจ้าสาวของอานนท์
  • ละครปริศนา
  • ละครหงส์ (เลือดมังกร)
  • ละครฟาร์มเอ๋ย ฟาร์มรัก
  • ละครมณีสวาท
  • ละครตะวันฉายในม่านเมฆ