ต๊ะ วริษฐ์ ทิพโกมุท

นักแสดงช่อง3
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • ละครนางทาส
  • ละครพลับพลึงสีชมพู
  • ละครเพื่อนรัก เพื่อนริษยา
  • ละครนางร้ายที่รัก
  • ละครสายลับสามมิติ
  • ละครรากบุญ 2 รอยรักแรงมาร
  • ละครคิวบิก