พริม พริมา พันธุ์เจริญ

นักแสดง

จอย ชลธิชา นวมสุคนธ์

นักแสดง

แคทเธอรีน ตฤณญา มอร์สัน

นักแสดง

มณ สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์

ม่อน

มาร์ค ศุภโชค วาน พาสเซิน

มาร์ค

มะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล

นักแสดงช่อง3

โบว์ เบญจวรรณ อาร์ตเนอร์

นักแสดงช่อง3

โบ ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์

นักแสดง

ณมน พัชรวลัย พงษ์ภมร

นักแสดง

ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์

นักแสดง

โม มณีรัตน์ สาลีงาม

นักแสดงสมทบ

แม็กซีน อินทิพร แต้มสุขิน

นักแสดง

กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย

นักแสดงช่อง3

เจสซี่ เจสสิกา ภาสะพันธุ์

นักแสดงช่อง3

ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์

นักร้อง นักแสดง

จอย สุนันท์ษา จิรมณีกุล

นักแสดง