หลักสูตรการเรียนเต้น (Dance) เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป โดยเปิดสอนทุกแนวการเต้น เช่น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, Ballet เป็นต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบ Customized Educationโดยจะเรียนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนเป็นหลัก

เน้นการวอร์มร่างกายที่ถูกต้องทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น แข็งแรง มีสรีระที่สวยงาม มีบุคลิกที่ดี ปูพื้นฐานการเต้นที่ถูกต้อง ทำให้นักเรียนมีไลน์การเต้นที่สวย แข็งแรง เต้นมีสไตล์ มี character และอารมณ์ในการแสดง นักเรียนจะได้เรียนเต้นเพลงที่เป็นที่นิยมและท่าเต้นที่คุณครูออกแบบ นักเรียนจะได้ทำการแสดงบนเวที (showcase) และคุณครูยังสอนให้นักเรียนออกแบบท่าเต้น เพื่อพัฒนาไปเป็น choreographer มืออาชีพได้ในอนาคตได้

การเรียนเต้นนั้นจะช่วยเสิรมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออก มีสมาธิมากขึ้น มีทักษะการเข้าสังคมดีขึ้น เตรียมควมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความจำที่ดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพที่ดี

รายละเอียดการเรียน

ระยะเวลาในการเรียน หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนของคอร์สเรียนต่างๆ ดังนี้ (ระยะเวลาเรียน 1 คาบ คือ 50 นาที)

  • คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 36 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 42 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 6 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 48 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 56 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 8 สัปดาห์)
  • เรียนกลุ่ม(จำนวนนักเรียนในคราสอย่างน้อย4คน) เรียนเดี่ยว(Private Class)สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้
  • เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์
  • ขึ้นโชว์บนเวทีในโรงเรียนทุก 12 สัปดาห์ หรือ มากกว่า
  • ขึ้นโชว์บนเวทีนอกสถานที่ในงาน Superstars Mini concert จัดขึ้นทุก3เดือน
  • ขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่ในงาน Superstar Grand Concert ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์จัดขึ้นทุกปี
  • ได้โอกาสออดิชั่น และการแคสงานจากค่ายพันธมิตรบันเทิงไทยและต่างประเทศ