หลักสูตรการเรียนพิธีกร (MC) เรียนกับครูผู้สอนระดับมืออาชีพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านพิธีกรต่างๆ, ทักษะและศิลปะการพูด การใช้เสียงในการพูดและการบรรยายประกอบภาพของรายการในแบบต่าง ๆ การฝึกจินตนาการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูด,การพูดในโอกาสต่างๆ ,เทคนิคการเล่าเรื่อง, เทคนิคการขึ้นต้นให้น่าสนใจ เทคนิคการเตรียมตัวและการฝึกซ้อมก่อนการพูด, ฝึกการพูดสั้น กระชับ แต่เนื้อหาครบถ้วนได้ใจความ, การใช้ภาษากายและท่าทางในการสื่อสารอย่างมีศิลปะ การเรียนวิชาพิธีกร การพูด (MC)นั้นจะช่วยเสิรมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออก

รายละเอียดการเรียน

ระยะเวลาในการเรียน หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนของคอร์สเรียนต่างๆ ดังนี้ (ระยะเวลาเรียน 1 คาบ คือ 50 นาที)

  • คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 36 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 42 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 6 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 48 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 56 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 8 สัปดาห์)
  • เรียนกลุ่ม(จำนวนนักเรียนในคราสอย่างน้อย4คน) เรียนเดี่ยว(Private Class)สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้
  • เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์
  • ขึ้นโชว์บนเวทีในโรงเรียนทุก12 สัปดาห์ (Show Case) หรือ มากกว่า
  • ขึ้นโชว์บนเวทีนอกสถานที่ในงาน Superstars Mini Concert จัดขึ้นทุก3เดือน
  • ขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่ในงาน Superstar Grand Concert ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์จัดขึ้นทุกปี
  • ได้โอกาสออดิชั่น และการแคสงานจากค่ายพันธมิตรบันเทิงไทยและต่างประเทศ