หลักสูตรการเรียนเปียโน (Piano) เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปเป็นเครื่องดนตรีที่ทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่เรียนได้ การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเริ่มจากการปูพื้นฐานการเล่นที่ถูกต้อง ระบบนิ้วที่ถูกต้อง (Fingering) ฝึกกำลังนิ้ว การวางมือที่เป็นธรรมชาติ ได้ฝึกท่าทาง ท่านั่งในการเล่น  และ การอ่านโน้ต เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบ Customized Education โดยจะเรียนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนเป็นหลัก เช่น การเรียนเพื่อสอบเทียบเกรดเปียโน, การเรียนเพื่อแข่งขันทางด้านดนตรี, การเรียนเพื่อผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น โดยนักเรียนสามารถเลือกแนวดนตรีได้อย่างอิสระ เช่น เพลงคลาสสิก, เพลงป๊อบ, เพลงสากล เป็นต้น

นักเรียนสามารถขอสอบเทียบวัดระดับความสามารถทางไวโอลิน กับ ABRSM หรือ Trinity Guildhall ได้ตามความสมัครใจ โดยครูจะพิจารณาให้ว่า จะต้องสอบเกรดใด แนะนำสถานที่สอบ

การเรียนเปียโนนั้นจะช่วยเสิรมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออก มีสมาธิมากขึ้น ฝึกทักษะการฟัง (Ear Training)มีทักษะการเข้าสังคมดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความจำที่ดีขึ้น

รายละเอียดการเรียน

ระยะเวลาในการเรียน หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนของคอร์สเรียนต่างๆ ดังนี้ (ระยะเวลาเรียน 1 คาบ คือ 50 นาที)

  • คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 36 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 42 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 6 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 48 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 56 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 8 สัปดาห์)
  • เป็นการเรียนเดี่ยว ตัวต่อตัวกับครูผู้สอน
  • เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์
  • ขึ้นโชว์บนเวทีในโรงเรียนทุก12 สัปดาห์ (Show Case) หรือ มากกว่า
  • ขึ้นโชว์บนเวทีนอกสถานที่ในงาน Superstars Mini concert จัดขึ้นทุก3เดือน
  • ขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่ในงาน Superstar Grand Concert ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์จัดขึ้นทุกปี
  • ได้เข้าห้องอัดบันทึกเสียงทั้งก่อนและหลังเรียนจบ
  • ได้โอกาสออดิชั่น และการแคสงานจากค่ายพันธมิตรบันเทิงไทยและต่างประเทศ