หลักสูตรการเรียนร้องเพลง (Voice) หลักสูตร SCA Superstar Academy โดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ( Superstar College of Arts )

วิชาเรียนร้องเพลงเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป หรือผู้มีใจรักในเสียงเพลง หรือเพื่อการประกวดและเตรียมความพร้อมก่อนออดิชั่น ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียนได้ในอนาคต

โดยหลักสูตรจะเน้นเรียนเดี่ยว ตัวต่อตัวกับครูผู้สอน นักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปของการร้องเพลง ฝึกเทคนิคการหายใจอย่างถูกต้อง การใช้ลมอย่างถูกต้อง การใช้กระบังลม การวอร์มเสียง Ear Training  ฝึกทักษะการฟังให้พัฒนาขึ้นฯลฯ ตลอดจนเทคนิคการร้องเพลงขั้นสูง นักเรียนจะได้ร้องเพลงในหลากหลายประเภทเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการร้องเพลง เช่น เป็น แนวเพลงคลาสสิก, สากล, ร๊อค, ป๊อบ, แจ็ส เป็นต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบ Child Center และ Customized Education โดยจะเน้นผู้เรียนและเรียนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนเป็นหลัก

การเรียนร้องเพลงนั้นจะช่วยเสิรมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออก มีสมาธิมากขึ้น มีทักษะการเข้าสังคมดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความจำที่ดีขึ้น ออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งเป็นวิชาเรียนที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้ดีที่สุด

รายละเอียดการเรียน

ระยะเวลาในการเรียน หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนของคอร์สเรียนต่างๆ ดังนี้ (ระยะเวลาเรียน 1 คาบ คือ 50 นาที)

  • คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 36 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 42 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 6 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 48 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 56 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 8 สัปดาห์)
  • เป็นการเรียนเดี่ยว ตัวต่อตัวกับครูผู้สอน
  • เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์
  • ขึ้นโชว์บนเวทีในโรงเรียนทุก12 สัปดาห์ (Show Case) หรือ มากกว่า
  • ขึ้นโชว์บนเวทีนอกสถานที่ในงาน Superstars Mini concert จัดขึ้นทุก3เดือน
  • ขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่ในงาน Superstar Grand Concert ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์จัดขึ้นทุกปี
  • ได้เข้าห้องอัดบันทึกเสียงทั้งก่อนและหลังเรียนจบ
  • ได้โอกาสออดิชั่น และการแคสงานจากค่ายพันธมิตรบันเทิงไทยและต่างประเทศ