การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล : มีบริการรับจอดรถ
การเดินทางโดยสารสาธารณะ
เดินทางโดยรถเมล์
ฝั่งถนนเพชรบุรี : 11 , 23 , 58 ,60 , 72 ,99 ,113, 206
ฝั่งถนนสุขุมวิท : 40, 71, 82, 141 ,72
เดินทางโดยรถไฟฟ้าBTS : สถานีทองหล่อ ทางออกที่ 3
เดินทางโดยรถไฟใต้ดินMRT : สถานีสุขุมวิท (ต่อBTS),สถานีเพชรบุรี (ต่อเรือ)
เดินทางโดยเรือ: ลงท่าเรือทองหล่อ