กัญญารัตน์ ม่วงมี

เบล
  •  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • โฆษณา เกมเต้น super dance
  • รายการเพชรดาราช่องไทยรัฐ
  • รายการน้องรักนักร้อง
  • ร้องเพลงประกอบโฆษณา คูโบต้า
  • ชนะเลิศ SCA โปรเจค
  • ภาพยนตร์เรื่อง ฉลุย แตะขอบฟ้า
  • คอรัส คอนเสิร์ต COOL 93 FM