จอย สุนันท์ษา จิรมณีกุล

นักแสดง
  •  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • ละครไฟอมตะ
  • ละครรักนี้เคียงตะวัน
  • ละครเคหาสน์แสงจันทร์
  • ละครสาวบ้านไร่กับนายไฮโซ
  • ละครทะเลสาบนกกาเหว่า
  • ละครหมอสามชั้น
  • ละครจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า